Вершы

Поделиться книгой

Описание книги

Серия:
Страниц: 2
Год:

Содержание

Отрывок из книги

Прарок Духоўна стомлены зусім, з дарогі я ў пустыні збіўся, - і шасцікрылы серафім на раздарожжы мне з'явіўся. Нячутным дотыкам, як сон, павекаў ледзь крануўся ён, - і іх напоўніў шум і звон: пачуў я неба хваляванне, завоблачных анёлаў лёт і гадаў пад вадою ход, лазы ў даліне прарастанне. І каля вуснаў ён узнік і вырваў грэшны мой язык, і пустасловы, і каравы, і джала мудрае змяі ў вусны ўклаў і загаіў сваёй дзясніцаю крывавай. І грудзі мне рассек мячом, і сэрца трапяткое выняў, і жар, з яшчэ жывым агнём, ён назаўжды ў грудзях пакінуў. Як труп - ў пустыні я ляжаў, ды голас боскі загадаў: «Устань, прарок, як у дазоры, і словам з іскрамі надзей, абходзячы зямлю і моры, запальвай сэрцы у людзей». 1826 Пераклад: Мікола Федзюковіч Рэха Ці звер раве ў глушы лясной, Ці песня чутна за гарой, Ці гром грыміць па-над зямлёй - Ў цішы заўжды На кожны голас водгук свой Народзіш ты. У буру ловіш гул ракі, Як гром калыша саснякі, Як граюць пастухоў ражкі - І шлеш у свет Адказ; табе ж ніхто... Такі І ты, …

Популярные книги

Вершы

Поделиться книгой


Notice: Undefined index: book_series in /home/fantasy/fanread/www/templates/fr/tpl/book_view.tpl.php on line 175
arrow_back_ios