Воспоминания военного министра УНР генерала Грекова

Греков Александр Петрович

Греков Александр - Воспоминания военного министра УНР генерала Грекова скачать книгу бесплатно в формате fb2, epub, html, txt или читать онлайн
Размер шрифта
A   A+   A++
Читать
Cкачать
Воспоминания военного министра УНР генерала Грекова (Греков Александр)

Спогади військового міністра УНР генерала Грекова

Спогади генерала Грекова мали бути надруковані в журналі "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ", однак надрукувати їх так і не вийшло. Матеріал було надано Ярославом Тинченком в такому вигляді, як він мав друкуватись у журналі, і я вирішив нічого з тексту не прибирати, а викласти документ таким, як він є - включаючи "журнальний" вступ упорядника.
- Євген Пінак

***

Редакція нашого часопису продовжує публікацію матеріалів, пов`язаних із життям та діяльністю колишнього військового міністра Української Народної Республіки та головнокомандувача Української Галицької армії генерал-майора генштабу російської служби Олександра Петровича Грекова. У цьому номері ми пропонуємо увазі читачів спогади генерала, присвячені українізації на фронті у 1917 році («На Украине в 1917-м году»), діяльності на посаді командувача військами Південної групи армії УНР (“Переговоры украинской Директории с французским командованием в Одессе в 1919 году»), військового міністра Директорії («Петлюровщина»), нарешті – оповідання про арешт та заслання в 1948-1956 роках («Восемь лет в ссылке в Советском Союзе»). Всі ці спогади О.П. Греків написав вже після повернення з Радянського Союзу – приблизно з 1956 по 1958 рік. Після смерті генерала його донька, швидше за всього, пропонувала спогади багатьом видавництвам, в тому числі – й українським. Зокрема, в 1964 році у 10 номері журналу “За Державність” вийшов сильно порізаний редакцією нарис О.П. Грекова “На Україні в 1918 році”. Напевно, саме таке легковажне ставлення до спогадів батька (а може, й відмова редакції друкувати чпогади через антипетлюрівську позицію автора) не могло вдовольнити його власницю, якак врешті-решт передала статті генерала до російського білоемігрантського часопису, що виходив у Каліфорнії – “Вестник Первопоходника”. Цей часопис був заснований ветерантами Добровольчої та колчаківських армій і публікувався невеличким накладом – 100-200 екземплярів. Незважаючи на те, що спогади О.П. Грекова виявилися не зовсім “профілюючими” для “Вестника Первопоходника”, редакція часопису все одне взялася за їх публікацію, усвідомлюючи, що будь-яка мемуаристика того часу у майбутньому стане цінним історичним джерелом. Насьогодні в Росії існує три чи чотири неповних комплекти “Вестника Первопоходника”. Спогади Грекова публікувалия у кількох номерах, а тому їх довелося відновлювати по двох комплектах, що зберігаються у приватному зібрання історика Сергія Володимировича Волкова та у Державній історичній бібліотеці Росії. «На Украине в 1917-м году» були опубліковані у “Вестнике Первопоходника” №43, 44 за 1965 рік; “Переговоры украинской Директории с французским командованием в Одессе в 1919 году» -- у №№45-50 за 1965-1966 роки; «Петлюровщина» -- у №51-52 за 1966 рік, нарешті, «Восемь лет в ссылке в Советском Союзе» -- у №59-60 за 1966 рік.

Публікація Ярослава Тинченка

От редакции

Журнал “ВЕСТНИК ПЕРВОПРОХОДНИКА”, №43

От редакции. С настоящего номера мы начинаем печатать еще не появлявшиеся нигде в печати воспоминания генерала А.П.Грекова, бывшего Главнокомандующего Украинской, а затем Галицийской Белой Армии, любезно предоставленные дочерью генерала Грекова Елизаветой Александровной. Записки генерала Грекова весьма интересны по содержанию и охватывают период времени с 1917 по 1959 год.

БИОГРАФИЯ ГЕН. ШТАБА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ГРЕКОВА.

Род Грековых произошел из Греции, и родословная их в России начинается в 15-м веке. При венчании Иоанна 3-го с греческой царевной Софией Палеолог в 1472 г. присутствовала привезенная ею свита, в числе которой был также и ее соотечественник Логофетос. Он остался в России, и из-за трудности его иностранной фамилии был прозван просто “грек”; это прозвище перешло на его потомков, а во время царствования Екатерины 2-й к нему был прибавлен суффикс “ов”. С течением времени Грековы получили дворянство за военную доблесть: в их гербе был византийский крест, указывающий на их происхождение. Во время царствования Александра 1-го Иван Кириллович Греков, генерал и участник Наполеоновских войн, приобрел имение в Черниговской губернии, в Глуховском уезде, которое унаследовал его сын Гавриил, а затем внук Петр. Петр Гаврилович Греков был женат на дворянке Марии Григорьевне урожд. Дидевич, их старший сын Александр Петрович Греков родился 21 ноября (ст.ст.) 1875 г. Он учился в гимназии в Москве и уже с ранних лет имел склонность к военным наукам, но отец его этому не сочувствовал и потребовал от него, чтобы он поступил на юридический факультет Московского Университета. Исполнив волю отца, он окончил полный курс с дипломом 1-ой степени, но не оставил своей мечты о военной карьере, и в конце концов отец его с этим примирился.

Александр Петрович поступил в Московское Военное училище, где окончил полный курс двух классов по 1-му разряду, и дополнительный курс успешно. За отличные успехи в науках он был произведен в 1905 году в штабс-капитаны и был командирован в Л.Гв.Егерский полк.

В том же году он женился на Наталии Ивановне Кабат, дочери гофмейстера Выс. Двора, тайного советника и сенатора Ивана Ивановича Кабат. (Наталья Ивановна была внучкой известного лейб-окулиста Александра 2-го Ивана Кабата; Кабаты были выходцы из Венгрии, попавшие в Россию в начсале 17 века и получившие впоследствии русское подданство и дворянство). От этого брака у него был сын Олег, который рано умер, и дочь Елизавета, которая живет в столице Австрии Вене.

Грековы жили в Петербурге, а летом в имении Кабатов в Курской губернии, в Фатежском уезде, которое Наталия Ивановна унаследовала от своего отца. В течение лет Александр Петрович исполнял разные военные должности, с 1908 г. читал лекции по политической и военной истории и тактике в Петербургских военных училищах и проводил экзамены по этим наукам. В 1910 г. он был помощником старшего адъютанта Штаба войск Гвардии и Петербургского военного округа. В 1912 г. он был допущен к экстраординарной профессуре на кафедре военной истории Академии Ген.Штаба; среди его слушателей были также и великие князья. В 1913 году он был произведен в подполковники. При мобилизации, 18-го июля 1914 года, от отбыл в должность начальника штаба 74-й пехотной дивизии; в 1915 г. он был начальником штаба 1-й Гвардейской пехотной дивизии.

По постановлению Георгиевской Думы, приказом Командующего Гвардейским отрядом от 4-го марта 1916 г., Александр Петрович Греков за бои на Карпатском фронте (Красна, Небылов, Рожнятов, Сварычев) был награжден орденом Св.Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени. Кроме того, за отличия в боях он имел ордена: Св.Владимира 3-й степени с мечами, Св.Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 3-й степени, Св. Анны 4-й степени с надписью “За храбрость”, Св. Станислава 2-й ст. и Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, мечи и бант к ордену Св.Анны 3-й ст; светлобронзовую медаль на ленте Белого Орла за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года.

В декабре 1916 г. он был произведен в полковники и в апреле 1917 г. назначен командующим Л.Гв.Егерским полком. В августе 1917 г. он был назначен на должность начальника Штаба 6-го армейского корпуса, командиром которого был генерал-лейтенант Нотбек. Приказом Армии и Флота от 20 сентября 1917 г. А.П.Греков был произведен в генерал-майоры.

Когда ген.Греков в сентябре 1917 г. приехал в штаб 6-го корпуса, положение было очень трудное и сложное. Уже несколько раньше корпус был объявлен украинизированным — мера, к которой решылось прибегнуть начальство юго-западного Фронта, чтобы скрепить Фронт. В украинизированных корпусах были так называемые рады, созданные в параллель комитетам русских частей, и с этими радами киевский украинский центр и, в частности, “секретарь вийсковых справ” Петлюра установил непосредственную связь. Как раз в момент прибытия ген. Грекова в ставке внезапно решили приостановить украинизацию, и 6-й корпус был объявлен дезукраинизированным. Украинские элементы были, конечно, против, тем более, что сформированные в корпусе русские комитеты сплошь оказались большевистскими. Борьба межуд корпусной радой и комитетом чрезвычайно обострилась, и попытки ген. Нотбека примирить их не привели ни к каким результатам. На долю ген. Грекова выпала задача так или иначе создать внутренний порядок в корпусе, и он нашел, что единственной возможностью было признать status quo данного момента. Командир корпуса согласился донести в армию, что такое положение неизбежно и не может быть изменено без опасности для фронта; корпус остался украинским.

Скачать книгуЧитать книгу

Предложения

Фэнтези

На страница нашего сайта Fantasy Read FanRead.Ru Вы найдете кучу интересных книг по фэнтези, фантастике и ужасам.

Скачать книгу

Книги собраны из открытых источников
в интернете. Все книги бесплатны! Вы можете скачивать книги только в ознакомительных целях.