Усмешка жалобнай каралевы, альбо тайна магнітнага замка

Поделиться книгой

Описание книги

Серия:
Страниц: 34
Год: 2013

Содержание

Отрывок из книги

— Не трэба, — уздыхнула Алеолла. — Не да забаваў нам цяпер, — смутна вымавіў Арцін. — Давайце, давайце. Мастак звыкла дастаў са скураной торбы мальберт, пэндзлі і фарбы, адкрыў пузаты слоік, прымайстраваў ядвабнае палатно да мальберта. Першым мастак Дроздзіч напісаў партрэт Алеоллы, затым Арціна. У дзяўчыны і юнака трошкі адлегла на сэрцы. Уважлівей, ужо не такім затума­ненным ад гора позіркам зірнулі яны на рэчы вандроўнага мастака — на збанкі з фарбамі, на пэндзлікі, на мальберт. — Ой, што гэта за брыдота ў вас такая? — спытала Алеолла і паказала на вусеняў на дне слоіка. — А, гэта. Усмуткі людзей. Цяпер там ёсць і вашыя. У мяне дамова з Жалобнай Каралевай — я хаджу па свеце, збіраю ўсмуткі людзей і ў выглядзе чорна-бурых вусеняў, прыношу ёй. Тады яна не так часта да людзей наведваецца. Аднак бачыце, якая яна ненаедная... Абагнала мяне, не паспеў я ў вашае мястэчка прыйсці. — Пачакайце, паслухайце... — задумаўся Арцін. — Калі нашы людзі знаходзяцца ў яе скляпенні-цямніцы — значыць, іх …

Популярные книги

Усмешка жалобнай каралевы, альбо тайна магнітнага замка

Поделиться книгой


Notice: Undefined index: book_series in /home/fantasy/fanread/www/templates/fr/tpl/book_view.tpl.php on line 169
arrow_back_ios